Nieuws

 


 

21-09-2023

De zaal van het woonzorgcentrum Lorentzhof te Leiden, was gezellig versierd en zat al behoorlijk vol.

Echter toen we begonnen te zingen, kwamen er nog steeds regelmatig enkele bewoners binnen lopen.
De sfeer was optimaal en de stemming zat er goed in, er werd volop meegezongen.
Toen het lied: Het kleine café werd ingezet, waagden enkel bewoners zelfs nog een dansje.
In de pauze werden we heerlijk getrakteerd op een drankje en een nieuwe haring.
Het was een geslaagd optreden, voldaan togen we weer richting Noordwijk.

 


 

14-06-2023

Met een temperatuur van 26 tot 28 graden, de sjaals en giletjes bleven thuis, togen we naar de voetbalkantine van Blauw Zwart te Wassenaar.

Wat een verrassing, de zaal zat bomvol!

Kwam het publiek voor ons of misschien ook wel voor de bingo en de nieuwe haring die geproefd zou worden?

De zeemansliedjes die we zongen waren uiteraard heel toepasselijk tijdens het uitserveren van de nieuwe haring, hoewel het andere repertoire ook zeker in goede aarde viel!

De stemming zat er goed in.

Ondanks de hitte, hebben we enorm van dit optreden genoten, vooral toen we na afloop op bitterballen werden getrakteerd.

 


 

 

12-02-2023

Vandaag stonden de optredens geheel in het teken van carnaval.

’s-Morgens om 10.00 uur de carnavalsviering in de St. Jeroenskerk gezongen met toepasselijke carnavalsliedjes.

Met de Raad van Elf en zijn gevolg, dansmariekes etc. zat de kerk behoorlijk vol en de sfeer was uitstekend.

’s-Middags hebben we uitbundig gezongen tijdens de boerenkoolmaaltijd voor de ouderen in de feestzaal van het Northgo College en later volgde er nog een tweede optreden. Het was een drukke maar leuke dag.

 


 

02-12-2022

Wij hebben uitbundig gezongen bij het verpleeg-en verzorgingshuis Sassembourg in Sassenheim. Toen we de ruimte binnen kwamen zat de stemming er al goed in. We zongen in een grote huiskamer, wat de interactie van het publiek en de dirigent ten goede kwam, er werd veel gelachen. We hebben hier allemaal enorm van genoten.

 


 

01-10-2022

Na de zomervakantie hebben we weer goed gerepeteerd voor het optreden bij ANSV in het Trefpunt te Noordwijk.
Het was een gezellige middag met mooie liedjes, hapjes en drankjes. Het lied  “Weisse Rozen aus Athene” werd meerstemmig gezongen en
klonk als een klok, het werd dan ook als toegift gevraagd, hoewel “De Clown” ook een enkele bezoeker ontroerde! 
We hebben weer heerlijk gezongen!

 


 

07-07-2022

Bij het optreden voor de bewoners van Basalt te Leiden was de zaal aanvankelijk matig gevuld. Maar zodra we gingen zingen kwamen er steeds meer bewoners binnen en velen zongen de liedjes vol enthousiasme mee.
Het lied Haallijntje Boellijntje viel bijzonder in de smaak, men was volop aan het zwieren en zwaaien.
Er werd zelfs om een toegift gevraagd. Het was weer een succesvol optreden.

 


 

19-03-2022

De sfeer bij het optreden van de Zonnebloem in Noordwijkerhout zat er goed in en iedereen zong met volle borst mee, helemaal toen we het Noordwijkerhouts volkslied zongen. Enkele bezoekers hadden het zo naar hun zin, dat zij er een dansje op waagden! Het was een hele gezellige middag.

 

 


 

20-02-2022

Het eerste optreden na 2 jaar i.v.m. corona was in de carnavalsviering van de St. Jeroen kerk in Noordwijk. Ondanks dat we maar enkele weken hadden kennen repeteren, was het een zeer geslaagd optreden.

 

 


 

02-02-2022

De repetities zijn weer gestart. Na de tweede corona lockdown zijn we weer vol frisse moed gestart met repeteren.