Nieuws

 


 

01-10-2022

Na de zomervakantie hebben we weer goed gerepeteerd voor het optreden bij ANSV in het Trefpunt te Noordwijk.
Het was een gezellige middag met mooie liedjes, hapjes en drankjes. Het lied  “Weisse Rozen aus Athene” werd meerstemmig gezongen en
klonk als een klok, het werd dan ook als toegift gevraagd, hoewel “De Clown” ook een enkele bezoeker ontroerde! 
We hebben weer heerlijk gezongen!

 


 

07-07-2022

Bij het optreden voor de bewoners van Basalt te Leiden was de zaal aanvankelijk matig gevuld. Maar zodra we gingen zingen kwamen er steeds meer bewoners binnen en velen zongen de liedjes vol enthousiasme mee.
Het lied Haallijntje Boellijntje viel bijzonder in de smaak, men was volop aan het zwieren en zwaaien.
Er werd zelfs om een toegift gevraagd. Het was weer een succesvol optreden.

 


 

19-03-2022

De sfeer bij het optreden van de Zonnebloem in Noordwijkerhout zat er goed in en iedereen zong met volle borst mee, helemaal toen we het Noordwijkerhouts volkslied zongen. Enkele bezoekers hadden het zo naar hun zin, dat zij er een dansje op waagden! Het was een hele gezellige middag.

 

 


 

20-02-2022

Het eerste optreden na 2 jaar i.v.m. corona was in de carnavalsviering van de St. Jeroen kerk in Noordwijk. Ondanks dat we maar enkele weken hadden kennen repeteren, was het een zeer geslaagd optreden.

 

 


 

02-02-2022

De repetities zijn weer gestart. Na de tweede corona lockdown zijn we weer vol frisse moed gestart met repeteren.