Home

 

De Noortukse Vissersvrouwen

 

Welkom op onze website

Op deze website laten wij u meegenieten van het reilen en zeilen van ons koor.
Wij zijn een shanty-/volkskoor. Dit houdt in dat wij niet alleen zeemansliedjes zingen, maar ook mooie en gezellige liedjes die een nostalgische inslag hebben. (zie ons kopje: repertoire)

 

Het ontstaan van het koor

De initiatiefneemster is Jannie Hazenoot. Bij haar bestond het idee al enkele jaren om een shantykoor voor vrouwen op te richten.

 

Een oproep voor radio bollenstreek en de plaatsing van een oproep in het Witte Weekblad resulteerde in een geweldige reactie. Had Jannie verwacht dat zij met 10 mensen thuis zou gaan beginnen resulteerde in 57 aanmeldingen.

 

De oprichtingsvergadering op 3 juni werd door 35 dames bijgewoond. Deze avond werd een bestuur gevormd en kon het idee vaste grond onder de voeten krijgen.

 

Alle voorbereidende werkzaamheden leidden tot de officiële oprichting op 14 juli 2015.

 

Op 2 september was de eerste repetitie-avond waar rond de 35 dames op af kwamen. Onder bezielende leiding van onze dirigente Corien van der Niet en met pianobegeleiding van Bertie Blok werd begonnen. Allengs bleek dat er in het koor mensen waren die (hoewel soms erg lang geleden) een instrument hadden bespeeld. Trudie de Jong kwam er bij met de gitaar, vervolgens ging er een djembé mee en als laatste een ukelele. Annie Kapel haalde haar accordeon uit het stof en voor Tineke van der Kwartel werd een accordeon gehuurd zodat het zingen nu behoorlijk ondersteund wordt.

 

Inmiddels bestaat het koor uit 44 leden Elke woensdagavond wordt er met heel veel plezier gerepeteerd
in “De Wieken”, Wassenaarsestraat 4, 2201 RD Noordwijk, van 20.00 tot 22.00 uur.

Want niet alleen het zingen is erg leuk maar er wordt ook heel wat afgelachen!

 

Heb je zin om eens een keer te komen kijken of mee te doen? Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

 

Wil je nadere informatie over het koor, dan even mail sturen naar denoortuksevissersvrouwen@gmail.com of bellen naar Tineke van der Kwartel 071-3610991.